Skip to main content

Gezinstherapie


Elk gezin is uniek. Broers, zussen, moeder en vader, ze hebben een speciale band die soms onder druk kan komen te staan. Kinderen groeien op en krijgen een ruimere blik op de wereld. Ouders hebben zowel een rol als partner én als ouder. Elk individu binnen het gezin evolueert en ontwikkelt zich. Het is dan ook vaak een hele oefening om het evenwicht binnen het gezin te bewaren.

Bij gezinstherapie gaan we met alle gezinsleden rond de tafel zitten. We gaan op zoek naar de onderliggende oorzaak van de spanningen en gevoeligheden die leven binnen het gezin. Deze gesprekken zorgen voor ademruimte. Bepaalde patronen worden doorbroken en iedereen krijgt de kans om weer een fijn contact met elkaar op te bouwen.

Ouderbegeleiding

Soms is het aangewezen om verder te kijken dan de relatie tussen ouders en het volledige gezin in de therapie te betrekken. Want naast partner ben je ook ouder, gezinslid, een individu met eigen noden en behoeften. Indien nodig breiden we de therapie uit naar het gezin met gerichte gezins- en ouderbegeleiding. Een nauwe samenwerking met alle betrokken partijen, waaronder ook artsen, hulpverleners en leerkrachten, is voor ons cruciaal.

Heb je kinderen, dan ben je naast partner ook moeder of vader. Het op elkaar afstemmen van die verschillende rollen is niet altijd gemakkelijk. Aan de hand van concrete feedback en praktische tips helpen we je op weg in je rol als ouder met:

Palliatief rouwtraject

Tijdens het palliatief rouwtraject wandel je als gezin samen met de therapeut door de laatste levensfase van een van de gezinsleden.
Van afscheid nemen tot rouwen.

In een eerste fase luisteren we met het volledige gezin naar het verhaal, de vragen en de emoties van zowel het palliatieve gezinslid als de andere gezinsleden. Na het overlijden start de tweede fase, waarin jullie als gezin verdere rouwbegeleiding op maat krijgen, zowel volwassenen als kinderen.

Alles verloopt op jullie tempo en vanuit jullie nood. Zo kan het gaan om gesprekken op regelmatige basis of sporadische afspraken.

Vul het aanmeldingsformulier in en wij contacteren jou zo spoedig mogelijk voor een eerste afspraak.